top of page
 • Yazarın fotoğrafıDoç.Dr.Mutlu Ünver

Karaciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Güncelleme tarihi: 3 gün önce


Karaciğer tümörleri, organ dokusundan kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir. Bu tür tümörlerin en yaygın olanı hepatosellüler karsinomdur. Birincil karaciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturur.


Safra yollarından köken alan kolanjiyokarsinom ise geriye kalan olgular arasında sıkça görülen bir alt türdür. Karaciğer, sağ üst karın bölgesinde, midenin üstünde ve diyaframın altında bulunan büyük bir organdır.


Metastatik kanserler ise vücudun farklı organlarından kaynaklanıp karaciğere yayılan kanser türleridir. Kolon, akciğer veya meme gibi bölgelerden başlayan kanserler, karaciğerdeki kanserlerin çoğunu oluşturur.


Karaciğer, kanı işleyen bir fabrika gibidir ve vücuttaki diğer organlardan gelen kanser hücreleri kan damarları aracılığıyla buraya ulaşarak metastaz yapabilir.Karaciğer Kanseri Belirtileri

Kanser, vücutta birçok farklı organda ortaya çıkabilen bir hastalıktır ve her organda görülen belirtiler farklılık gösterebilir. Kesin tedavi için erken teşhis bu nedenle büyük önem taşır.


Özellikle karaciğer kanseri, en tehlikeli ve hızlı ilerleyen kanser türlerinden biridir. Bu sebeple, ilk belirtiler ortaya çıktığında hemen müdahale gerekebilir.


KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ


Karaciğer kanseri belirtileri genellikle şunlardır:

 • Üst karın bölgesinde şiddetli ağrılar: Karaciğerdeki büyüme veya basınç nedeniyle ortaya çıkabilir.

 • Karında şişkinlik hissi: Karaciğerin genişlemesi sonucu karında rahatsızlık hissi olabilir.

 • Karnın sağ üst kısmında sırta vuran ağrılar: Karaciğerle ilgili sorunlar sırta vuran ağrılara yol açabilir.

 • Açıklanamayan kilo kayıpları: İştahsızlık ve vücut ağırlığında belirgin bir düşüş gözlenebilir.

 • İştahsızlık ve yorgunluk: Genel enerji düşüklüğü ve isteksizlik hissi.

 • Ciltte ve gözlerde sararma: Sarılık, karaciğer fonksiyonlarının bozulabileceğini gösterebilir.

 • Devamlı mide bulantısı: Sindirim sistemi problemlerine bağlı olarak ortaya çıkabilir.


Bu belirtileri dikkate alarak, karaciğer kanserini erken evrede tespit etmek ve tedaviye başlamak, hastalığın ilerlemesini engellemek açısından kritik bir öneme sahiptir.


İçindekiler

Karaciğer kanseri, diğer kanser türlerinde olduğu gibi aniden ortaya çıkmaz. Birincil karaciğer kanserinin oluşumunu tetikleyen faktörler bulunur. Özellikle siroz, bu faktörlerden biridir ve siroz hastalarının karaciğer kanseri riski, sirozu olmayanlara göre 300 kat daha yüksektir.


Karaciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri


Karaciğer kanserinin tedavisinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır. En etkili ve öncelikli yöntemlerden biri cerrahidir. Bu yöntemde, kanserin oluştuğu karaciğer bölümü cerrahi olarak çıkarılır. Ayrıca, bazı durumlarda karaciğer nakli de düşünülebilir.Cerrahi işlem uygulanamayacak durumlarda, kemoterapi, radyoterapi, ablasyon tedavisi (tümörün yakılması) veya mikroküre ile nükleer tıp tedavileri gibi alternatif yöntemler kullanılabilir.


Karaciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri - karaciğer kanseri tedavisi


Karaciğer Kanseri Cerrahi ve Girişimsel Yöntemler

Karaciğer kanseri cerrahi tedavileri çoğunlukla tümörün büyüklüğüne, yayılma durumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. İşte karaciğer kanseri cerrahi tedavi yöntemlerinin kısa açıklamaları:


Karaciğerin Cerrahi Tedavisinde Yenilikçi Yöntemler 1
Doç.Dr.Mutlu Ünver

1-Metastazektomi Nedir?


Metastazektomi, kanserin karaciğer dışına yayıldığı durumlarda kullanılan bir cerrahi işlemdir. Lokal metastazektomi ve segmental metastazektomi olmak üzere iki ana şekilde gerçekleştirilir.


Cerrahi ekip, öncelikle tümörün konumunu ve yayılma derecesini belirlemek için görüntüleme yöntemleri kullanır. Ardından, cerrahi olarak bu metastazların bulunduğu alanlar veya segmentler çıkarılır.


Lokal Metastazektomi:

 • Belirli bir bölgedeki metastazların cerrahi olarak çıkarılması anlamına gelir.


Segmental Metastazektomi:

 • Bir veya birkaç karaciğer segmentinin çıkarılması işlemidir.


2-Hepatektomi Nedir?


Hepatektomi, karaciğerin bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Sağ lobektomi, sol lobektomi, bi-segmentektomi veya trisektör hepatektomi gibi farklı tipleri vardır. Bu işlem, genellikle geniş bir kesi ile karaciğerin belirli bir kısmının çıkarılmasını içerir. Özel cihazlar ve teknikler kullanılarak kan kaybı en aza indirilmeye çalışılır.

 • Sağ Lobektomi: Sağ lobun çıkarılması anlamına gelir.

 • Sol Lobektomi: Sol lobun çıkarılması anlamına gelir.

 • Bi-Segmentektomi: İki segmentin çıkarılmasıdır.

 • Trisektör Hepatektomi: Üç segmentin çıkarılması anlamına gelir.3-Extended Hepatektomiler Nedir?


Genişletilmiş sağ veya sol lobektomi gibi işlemler, gelişmiş kanser vakalarında kullanılır. Bu işlemler, genellikle standart hepatektomi prosedürlerinden daha kapsamlıdır. Dokuların kesilmesi ve yeniden düzenlenmesi, daha fazla dikkat ve cerrahi beceri gerektirebilir.


 • Genişletilmiş Sağ Lobektomi: Sağ lobun genişletilmiş bir şekilde çıkarılmasıdır.

 • Genişletilmiş Sol Lobektomi: Sol lobun genişletilmiş bir şekilde çıkarılmasıdır.


4-(ALPPS) Nedir?: Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy


ALPPS ameliyatı, karaciğerin bir kısmı geçici olarak kapatılır ve daha sonra geriye kalan kısım çıkarılır. Bu işlem, iki aşamalı bir cerrahi prosedürdür ve karaciğerin büyümesine izin verilerek ikinci aşamada geriye kalan kısım çıkarılır.


5-Karaciğer Nakli (Transplantasyonu)


Karaciğer nakli, genellikle ileri evre karaciğer kanseri veya karaciğer yetmezliği durumunda düşünülür. Deceased donör karaciğer transplantasyonunda, ölen bir donörden alınan karaciğer nakledilirken, canlı donör karaciğer transplantasyonunda bir kişiden alınan parça nakledilir.6-Laparoskopik Karaciğer Cerrahi


Laparoskopik hepatektomi, minimal invaziv bir cerrahi tekniğidir. Küçük kesiler yapılır ve özel aletler yardımıyla karaciğerin laparoskopik olarak çıkarılması sağlanır. Bu yöntem, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az kan kaybı ve daha hızlı iyileşme süreci sunabilir.7-Karaciğer Kanseri Embolizasyon (Damar Tıkama) Yöntemleri


TARE, TACE ve LIOX gibi embolizasyon yöntemleri, genellikle radyologlar tarafından gerçekleştirilir. Bu işlemler sırasında ince bir kateter kullanılarak tümörü besleyen damarlara ulaşılır ve özel maddeler enjekte edilerek tümörün büyümesi kontrol altına alınır veya küçültülür.


TARE (Transarterial Radioembolization):

Radyoembolizasyon, tümörün içine radyoaktif parçacıkların verilmesiyle tümörü hedefleyen bir yöntemdir.


TACE (Transarterial Chemoembolization):

Kemoembolizasyon, tümörü besleyen kan damarlarına kimyasal maddelerin enjekte edilmesiyle tümör büyümesinin kontrol altına alınmasıdır.


LIOX (Lipiodol-based Intra-arterial Infusion Chemotherapy with Oxygen Microbubbles):

Lipiodol bazlı intraarteriyel enjeksiyon, tümörü besleyen damarlara kimyasal maddelerin enjekte edilmesini ve tümör üzerindeki etkisini artırmayı amaçlar.


Her bir yöntemin detaylı açıklamaları ve kullanımına ilişkin kararlar, hastanın durumuna ve kanserin özelliklerine bağlı olarak cerrahi onkologlar tarafından belirlenir.


Karaciğer Kanserinde Lokal Tedaviler

Lokal tedaviler karaciğer kanseri gibi durumlarda kanserin sadece belli bir bölgesine odaklanan tedavi yöntemleridir. Bu yöntemlerin amacı kanseri kontrol altına almak veya küçültmektir. Şimdi verdiğiniz yöntemler hakkında detaylı açıklamalara geçelim:


karaciğer kanseri tedavisi

1- Karaciğer Radyofrekans Ablasyonu (RFA) veya Mikrodalga Ablasyonu

Radyofrekans ablasyon veya mikrodalga ablasyon gibi termal ablasyon teknikleri, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili dalgaların kullanıldığı minimal invaziv prosedürlerdir. Bu yöntemler kanserli dokuyu yüksek sıcaklıklara maruz bırakarak hücrelerin ölümüne neden olur.


2- Karaciğer Embolizasyon Tedavileri

(TAKE) Transarteriyel Embolizasyon:

Bu yöntemde, tümörün beslendiği kan damarlarına eriyebilir veya sertleşebilir maddeler enjekte edilerek tıkanması sağlanır. Böylece tümörün beslenmesi engellenir ve küçülmesi veya kontrol altına alınması amaçlanır.


(TACE) Transarteriyel Kemoembolizasyon:

Bu yöntemde embolizasyon işlemine ek olarak kanser hücrelerini öldürmek için kimyasal maddelerin tümöre enjekte edilmesiyle birlikte uygulanır. Bu şekilde tümör beslenmesi durdurulur ve kanser hücreleri zarar görür.


3- Perkütan Ablasyon Yöntemleri


Perkütan Etyanol Enjeksiyonu (PEI):

Bu yöntemde kanserli tümöre alkol enjekte edilerek hücrelerin ölümü sağlanır.


Termal Ablasyon (örn. mikrodalga veya lazer ablasyonu):

Yüksek enerjili ışınlar veya mikrodalga kullanılarak kanserli hücrelerin ısınması ve ölmesi sağlanır. Bu teknikler genellikle iğne veya prob yardımıyla kanserli bölgeye yönlendirilir.4- Karaciğer Kanseri ve Atom Tedavisi (Radyoterapi)


İnternal Radyoterapi Nedir?

Radyoaktif maddelerin tümörün içine yerleştirilmesiyle tümörün içinden radyasyon kaynağı sağlanır.


Eksternal Radyoterapi Nedir?

Dışarıdan yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir radyoterapi şeklidir. Makine yardımıyla tümöre yoğun ışınlar gönderilerek kanser hücrelerinin ölmesi veya kontrol altına alınması hedeflenir. Bu lokal tedavi yöntemleri, karaciğer kanseri gibi durumlarda kullanılan ve kanseri kontrol altına almak, küçültmek veya semptomları hafifletmek için tercih edilen yöntemlerdir. Hangi tedavi seçeneğinin kullanılacağı, hastanın durumu ve kanserin özelliklerine bağlı olarak belirlenir.


Karaciğer de Kitle

Karaciğerde kitle, tümör olarak bilinir. Karaciğer bölgesinde oluşan kitleler genellikle karaciğer dokusundan kaynaklanır. Bu tür kötü huylu kitleler başka organlardan karaciğere yayılabilir. Karaciğerdeki kitlelerin çoğu iyi huylu olmasına rağmen, bazıları karaciğer kanserine neden olabilir.


Bu kitleler özel testler ve muayenelerle tespit edilebilir. Ancak kişi vücudunu tanıyarak karaciğerde kitle olup olmadığını da anlayabilir. Kusma, sarılık, yüksek ateş, sürekli halsizlik ve şiddetli karın ağrıları karaciğerde tümör bulunabileceğini gösterebilir. Ayrıca cildin aşırı sararması, göz akının sararması, iştah kaybı, bulantı ve kilo kaybı gibi belirtiler de karaciğer kanserinin işaretleri olabilir.


İyi huylu kitlelerin tespit edilmesi durumunda, hastanın düzenli olarak doktor kontrolünden geçmesi önemlidir. Kötü huylu kitlelerde ise tedavi planı doktor tarafından belirlenir. Gerekirse, kitle cerrahi müdahale veya karaciğer nakli gerektirebilir.

Daha fazla bilgi için siz de sorunuzu bizimle paylaşabilirsiniz! 🌟

Bu Yazıyı Faydalı Buldunuz mu?

 • 0%Evet

 • 0%Hayır (Lütfen Sorunuzu Yazın)


En iyi Karaciğer Kanser Cerrahı Doç.Dr.Mutlu Ünver
Doç.Dr.Mutlu Ünver

253 görüntüleme2 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

2 Comments


Guest
Mar 30

Hocam merhaba nasılsınız? Ben tıp fakültesi öğrencisiyim. Dedem aydında yaşıyor ve mide nöroendokrin tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Şu an hepatit b ye bağlı hcc nedeniyle bevacizumab tedavisi alıyor. Portal ven ve vena cava da tümör trombozu mevcut. Bevasizumab tedavisi sonrası cerrahi müdahale de portal ven trombozu sorun olur mu? Teşekkürler 

Like
Mutlu Ünver
Mutlu Ünver
May 01
Replying to

Merhaba geçmiş olsun. Hepatosellüler karsinomlarda özellikle ileri evre primer karaciğer tümörlerinde bevacizumab, lenvatinib, atezolizumab gibi tedaviler oldukça iyi yanıtlar alabiliyoruz.. Tedavi sonrasında tekrar görüşelim.. Geçmiş olsun..

Like
bottom of page