top of page

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

İzmir Özafagus Kanseri

Özofagus (yemek borusu), yutaktan başlayarak mideye kadar uzanan tüp şeklinde kas yapıda bir organdır. Ağızdan alınan yiyecek ve içeceklerin ağızdan mideye taşınmasında görevlidir. Ortalama 25cm kadar uzunluktadır. Özefagus boyunca, yemek yenmediği zaman yemeğin yukarı kaçmasını önleyen özelleşmiş kaslar vardır ve bunlara sfinkter adı verilir. Alt sfinkter yetmezliğinde gastroözofageal reflü gelişebilir. Özofagus hastalıklarında genel olarak görülen iki belirti vardır: disfaji (yutma güçlüğü) ve sırt/göğüs ağrısı. 

Özofagus (Yemek Borusu) Nedir?

Özofagus kanseri görülme sıklığı dünya üzerinde oldukça çok değişiklik gösterir. 2 Çeşit özofagus kanseri vardır. Bunlardan biri özofagusun kendi iç duvarından kaynaklanan skuamöz hücreli kanserdir.  Genel olarak orta ve üst özofagusta görülür. Diğeri ise adenokanser olup kronik reflüye bağlı sıklıkla özofagusun mide ile birleşim yerinden, alt ucundan gelişir. 

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

• İleri yaş: 60 yaş sonrasında özefagus kanseri görülme sıklığı artar

• Erkek cinsiyet: erkeklerde özofagus kanseri görülme sıklığı 3 kat daha fazladır

• Sosyal / Ekonomik / Etnik dağılım: Skuamoz hücreli karsinomlar sigara ve alkol kullananlarda, aşırı sıcak gıda tüketiminin sık olduğu bölgelerde, Asyalılarda ve Afrika kökenli Amerikalılarda daha sık görülürken adenokarsinomlar obezite ve reflü ile ilişkilendirilmekte ve beyaz ırkta daha sık görülür.

• Sigara kullanımı

• Alkol alımı

• Barrett özofagus: Barrett özofagus; alt özofagusun kronik olarak mideden gelen asit reflüsüne bağlı hücre tipinin değişmesidir.

• Human Papilloma Virus (HPV)

• Kimyasallara maruziyet: kostik maddelerin yutulması gibi

• Akalazya, Tylosis, Plummer Vinson  

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri Risk Faktörleri

Doç.Dr.

Mutlu Ünver

İzmir in En iyi kanser Cerrahı Doç.Dr.Mutlu Ünver

Doç. Dr. Mutlu Ünver Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nden mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalında uzmanlık eğitimini tamamlayan Mutlu Ünver kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

Blog Yazıları

Özafagus Kanseri Belirtileri

Özofagus kanseri belirti ve bulguları geç vermesi nedeniyle tanı konması gecikebilecek bir hastalıktır. Bu nedenle tanı konduğunda kanser ileri evrede olabilir. İlk belirti genellikle yutkunmada güçlüktür. Tümör büyümesiyle yiyecek veya içeceklerin yutulması zorlaşır ve ağrılı olabilir. Özofagus kanserinin diğer belirtileri ise; göğüste veya sırtta ağrı, kilo kaybı, kanama, dışkılamada koyu renk görülmesi, öksürük, ses kısıklığıdır.

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri Belirtileri

Tüm kanserler gibi özofagus kanseri de tanı konulduktan sonra evrelenmesi yapılmalıdır. Çevre doku yayılımları, lenf bezi sıçramaları veya uzak organlara sıçrama yapması (metastaz) gibi durumlara bakılarak evrelendirmesi yapılır. Ve hastalığın evresine göre tedavi verilir. Cerrahisi minimal invaziv olarak (kapalı yöntemle) veya açık yöntemle yapılabilir. Güncel olan daha sıklıkla uygulanan yöntem laparoskopi ve torakoskopi nin kullanıldığı minimal  invaziv yöntemdir. Cerrahi olarak özofagusun kanserli kısmı çıkarılır. Çıkarılma işlemi sonrasında mide ya da kalın barsağın bir kısmı yukarıya göğüs kafesine çekilerek sindirim sisteminin devamlılığı sağlanır. Ameliyat öncesinde kemoterapi ve bazen beraberinde radyoterapi de uygulanarak ileri evre özofagus kanserlerinde küçültme sağlayıp cerrahiye elverişli hale getirilebilir. Ayrıca operasyon sonrasında da çıkarılan tümörün patolojik inceleme raporuna bakılarak sistemik olarak hastalara kemoterapi verilebilir. 

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri Tedavisi

Özofagus kanserinden genel olarak korunma için özel bir yöntem yoktur. Ancak risk faktörlerini ortadan kaldırarak korunma sağlanabilir. 

Özofagus Kanserinden Korunma 

Özafagus Kanseri Tedavisi

Sağlıklı bir yaşama bizimle birlikte adım atın!

Tedavinizi ertelemeyin, şimdi iletişime geçin.

Sağlıklı Yarınlar İçin İlk Adımı Atın! Randevunuzu Şimdi Alın.

bottom of page