top of page

Pankreas Kanseri

izmir Pankreas kanseri Ameliyatı

Pankreas, mide arkasında ve omurgaların önünde bulunan yaklaşık 16-17 cm uzunluğunda bir organdır. Kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan hormonları ve besinleri parçalamaya yardımcı olan sindirim enzimleri üretir. Pankreas kanseri, daha çok erkeklerde görülen, ileri yaşlarda (40-85 yaş) ortaya çıkan, hızlı seyirli, kötü seyreden bir kanserdir.

 

Risk faktörleri;

• Sigara

• Şeker hastalığı (diabetes mellitus)

• Obezite

• Uzun süreli yoğun alkol kullanımı

• Kronik pankreas iltihabı 

• Aile öyküsü

Çoğu zaman, pankreas kanseri, pankreas boyunca kanalları kaplayan hücrelerde başlar. İki tür pankreas tümörü vardır: ekzokrin tümörler ve endokrin tümörler. Ekzokrin tümörler, tüm pankreas kanseri teşhislerinin yüzde 95’ini oluşturur. Ekzokrin pankreas tümörlerinin tedavisi ameliyat, kemoterapi veya radyasyon terapisi veya bu terapilerin bir kombinasyonunu içerebilir. Endokrin tümörler daha az yaygındır, sadece pankreas tümörlerinin yaklaşık yüzde 5’ini oluşturur. Genellikle pankreas nöroendokrin tümörleri (NET’ler) veya adacık hücresi tümörleri olarak adlandırılırlar, pankreas boyunca dağılmış adacık (endokrin) hücrelerinde bulunurlar. Bu tümörler, ekzokrin tümörlerden daha iyi bir prognoza sahiptir.

Pankreas Kanseri

• Sarılık,

• Karın ağrısı,

• Bel, sırt ağrıları 

• Bulantı – kusma, 

• İshal,

• Kötü kokulu dışkı,

• Açık renkli dışkı,

• Ateş,

• İstemsiz kilo kaybı,

• Genel halsizlik gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Pankreas Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Doç. Dr. Mutlu Ünver Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nden mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalında uzmanlık eğitimini tamamlayan Mutlu Ünver kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

izmir in en iyi kanser cerrahı

Doç.Dr.

Mutlu Ünver

Blog Yazıları

Pankreas kanseri belirtileri

Pankreas kanseri şüphesi uyandıran semptomların olması halinde, kan testleri, ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme testleri ve / veya endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) adı verilen bir endoskopik tetkiki içeren incelemeler yapılmalıdır. Bu testler, pankreasta bir kitle (büyüme) olup olmadığını ve kitleyi çıkarmak için ameliyatın mümkün olup olmadığını gösterir. Bazı durumlarda, kanser teşhisini doğrulamak için bir biyopsi gereklidir. Biyopsi, kitleden küçük bir doku parçasının çıkarılmasını içerir. Biyopsi görüntüleme eşliğinde iğne ile yapılabileceği gibi, ERCP veya endoskopik ultrasonografi (EUS) kullanılarak da elde edilebilir. Ancak sarılık gibi klinik bulguları olan hastalarda radyolojik olarak tümör görülüyorsa her olguda biopsi şart değildir.

Pankreas Kanseri Tanısı

Pankreas kanseri birkaç yaklaşımla tedavi edilebilir. Erken evre pankreas kanserleri genellikle ameliyatla tedavi edilebilir. Ameliyat prosedürü; pankreastaki kitlenin, pankreasın neresinde olduğuna göre değişir. Pankreas başında bulunan bir kanser için uygulanacak işlem ‘Whipple Prosedürü’ denen bir operasyondur. Bu operasyon sırasında pankreas başı, midenin bir kısmı, oniki parmak bağırsağı ve safra kesesi çıkarılarak yeni yollar yapılır. Kanser pankreas kuyruğunda ise pankreasın son kısmı dalak ile birlikte veya dalak bırakılarak çıkarılır. Ameliyattan sonra, “adjuvan tedavi” adı verilen ileri tedavi genellikle önerilir. Bu, kemoterapi ve radyasyon tedavisini içerebilir. 

Daha ileri evre pankreas kanserinde ameliyat mümkün değildir; pankreas kanseri genellikle teşhis edildiğinde ileri evrededir. Ameliyat mümkün değilse, kanseri küçültmek, semptomları azaltmak ve yaşam süresini uzatmak için radyasyon tedavisi, kemoterapi veya her ikisi de sıklıkla kullanılır.

Pankreas Kanseri Tedavisi

Pankreas kanseri tedavisi

Sağlıklı bir yaşama bizimle birlikte adım atın!

Sağlıklı Yarınlar İçin İlk Adımı Atın! Randevunuzu Şimdi Alın.

Tedavinizi ertelemeyin, şimdi iletişime geçin.

bottom of page