top of page

Mide Kanseri

izmir mide kanseri tedavisi

Mide, karnın üst yarısında, kaburgaların hemen altında sol tarafa yakın yer alan, yiyeceklerin tutulmasını ve sindirilmesini sağlayan kas dokusu gelişmiş bir organımızdır. Ağızdan alınan yiyecekler yemek borusu vasıtası ile mideye iletilir. Midenin salgıladığı sindirim enzimleri ve asit salgısı ile gıdaların sindirimi gerçekleştirilir. Sindirimi başlatılan gıdalar mideden ince bağırsaklara geçerek sindirim siteminde ilerletilir. Sindirim işlevinin yanında aynı zamanda da çeşitli hormonların salgılanmasından da sorumludur.  Bu sebeple açlık ve tokluk hissinin oluşması, büyüme ve gelişmenin sağlanmasında da önemlidir. 

Mide

Mide kanseri, mideyi oluşturan hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi/çoğalması ile oluşan bir hastalıktır. Midenin farklı kısımlarından veya tabakalarından oluşan çeşitli mide kanseri tipleri tanımlanmıştır. Kanser tiplerinden en sık adenokarsinomlar görülür. Tedavisi birincil olarak cerrahi olmakla birlikte, cerrahi öncesi veya sonrası tedaviyi destekleyici yöntemler mevcuttur. 

Mide Kanseri

Mide kanseri özellikle hastalığın başlangıcında belirgin semptomlar göstermeyebilir. Belirgin görülen semptomlar arasında yemeklerde erken doygunluk, karın bölgesinde hissedilen ağrı ve yorgunluktur. Bu semptomlar mide kanseri ile birebir ilişkili olmayıp, farklı hastalıklarda da benzer şikayetler bulunabilir. Bu şikayetlerin dışında akla mide kanserini getiren şikayetler ise:

 • Açıklanamayan anlamlı kilo kaybı

 • Şiddetli karın ağrısı

 • Bulantı ve kusma

 • İştahsızlık

 • Kanlı kusma

 • Koyu ve yapışkan gaita

 • Yiyecekleri yutarken ağrı hissetme

 • Zor yutkunma şeklinde sıralanabilir. 

Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Doç. Dr. Mutlu Ünver Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nden mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalında uzmanlık eğitimini tamamlayan Mutlu Ünver kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

izmir in en iyi kanser cerrahı

Doç.Dr.

Mutlu Ünver

Blog Yazıları

izmir mide kanseri tedavisi

Yapılan çalışmalarda mide kanserine sebep olan tek bir faktör belirlenememiştir. Mide kanserine sebep olabilecek hastalıklar ve risk faktörleri mevcuttur. Bunların başlıcaları:

 • H. Pylori (bakteri) enfeksiyonu

 • Atrofik gastrit

 • Erkek cinsiyet

 • Mide polipleri

 • Obezite

 • Sigara kullanımı

 • Salamura ve tütsülenmiş gıdaların tüketimi

 • İşlenmiş et ürünlerinin sık tüketilmesi

 • Diyet ile meyve ve sebzenin az tüketilmesi

 • Ailede kanser öyküsü bulunması

 

şeklinde sıralanabilir. 

Mide Kanseri Sebepleri Nelerdir?

Hastanın yakınmaları ve fizik muayene bulguları sonrasında endoskopiye yönlendirilmesi uygun yaklaşımdır. İşlem için ucunda kamera bulunan, hekim tarafından hareketleri kontrol edilen ince bir tüp kullanılır.  Bu aşamada ağız, boğaz, yemek borusu ve midenin iç kısmını döşeyen dokular incelenir. Endoskopi ile olası bir tümörün görülmesini takiben biopsi alınması mümkün olur.

Mide Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Mide kanseri teşhis edildikten sonra, kanser hücrelerinin mide etrafındaki tutulumunu değerlendirmek, diğer organlara yaptığı metastazların (sıçramaların) tespiti, lenf bezlerinin tutulumunu değerlendirmek için bilgisayarlı tomografi (BT) , PET / BT ya da manyetik rezonans  (MR9 kullanılır. Bu değerlendirmenin sonucunda hastalığın tedavisini düzenlemede gerekli olan hastalığın evresi belirlenmiş olur. Etkin ve doğru bir tedavi için hastalığın evresinin doğru belirlenmesi oldukça önemlidir. Evreleme aynı zamanda bizlere tedavi sonrası iyileşmenin nasıl seyredeceği konusunda da fikir vermektedir.

Mide Kanseri Evreleme

Mide kanserinde tedavi midede kanserli hücrelerin bulunduğu konum, hastalığın evresi ve çevre dokulara veya organlara yaptığı metastazlar göz önünde bulundurularak planlanır. Ana tedavi cerrahiden oluşmaktadır. Cerrahi öncesi veya sonrası tedavinin etkinliğini arttırmak adına kemoterapi veya radyoterapi gibi ek tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Tüm bu tedavilerin uygulanması hastanın genel sağlık durumu, hastalığın evresi, metastaz olup olmaması göz önüne alınarak belirlenmektedir. 

Mide Kanseri Tedavisi

Erken evre kanserlerde, kanserli hücreler sadece mideyi döşeyen hücrelerin bulunduğu iç tabakada sınırlı ise endoskopi yöntemiyle, mukozal veya submokozal rezeksiyon yapılarak tedavi sağlanabilmektedir. 

Endoskopik Rezeksiyon:

Parsiyel gastrektomi operasyonu midede lokalize olan kanserli alanın midenin tamamı alınmayarak, kanserli alan ile etrafındaki bir miktar sağlıklı dokunun birlikte çıkarılması işlemidir. Kanserli hücrelerin etrafındaki bir miktar sağlıklı dokunun da birlikte çıkarılabilmesi özellikle hücre boyutunda kanserin tamamen mideden uzaklaştırılması konusunda oldukça önemlidir. 

Parsiyel Gastrektomi: 

Total gastrektomi operasyonu, midenin tamamının alınması gereken operasyonlarda kullanılan bir yöntemdir. Kanserli hücreler midenin bir kısmında lokalize değil ise, midenin tamamına yayılmış veya etkilenen mide kısmı tek başına çıkartılamıyor ise midenin tamamının alınması kanserli hücrelerden kurtulmak için söz konusu olabilmektedir. Midenin tamamının alınması ile birlikte yemek borusu ile ince bağırsaklar birbirine uygun şekilde bağlanmaktadır. Bu işlem sonrasında da normal beslenmek mümkündür.

Tüm yapılan cerrahi işlemlerin kendine özgü operasyon esnasında ve sonrasında riskleri mevcuttur. İlgili alanda uzmanlaşmış hekimler tarafından bu riskler oldukça azaltılmaktadır. 

Total Gastrektomi: 

Kemoterapi, kanserli hücreleri tanıma kapasitesi olan ilaçlardır. Bu ilaçlar kan dolaşımına geçtikten sonra mide dışındaki odakları da tanıyarak, kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlarlar. Kemoterapi operasyon öncesi kanserli hücrenin boyutunu küçültmek ve cerrahi tedavinin etkinliğinin arttırmak için operasyon sonrasında da verilebilmektedir. 

Mide Kanseri Kemoterapi

Radyoterapi, yüksek enerjili ışınların, kanserli hücreler hedef alınarak uygulanmasıdır. Kemoterapiye benzer şekilde operasyon öncesi ve sonrası verilebilmektedir. Kemoterapi ile birlikte kullanılabilmektedir. Opere edilemeyen ileri evre mide kanserlerinde ağrının azaltılması, kanamanın durdurulması ve hücrelerin büyümelerinin durdurulması amacıyla da ışın tedavisi uygulanabilmektedir. 

Mide Kanseri Radyoterapi

Parsiyel gastrektomi sonrası alınan kısmın genişliğine bağlı iyileşme süreci değişmekte olup, genel olarak 3 ile 5 gün cerrahi sonrası klinikte hastanın takibi gerekmektedir. Hastaların iyileşme süresince 1 ay ile 6 hafta arasında kilo kaybı olabilir. 3 ile 6 ay sonrasında ile hastanın eski beslenmesine yakın beslenebilmesi söz konusudur. Tüm belirtilen süreler hastanın sağlık durumu, çıkarılan kanserli alanın bulunduğu midenin kısmı ve büyüklüğü ile, ek uygulanan kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilerin uygulanmasına göre değişmektedir.

Total gastrektomi sonrası yine 5 – 6 gün klinik takip gerekmek ile birlikte en az 2 ay kilo kaybı beklenmektedir. Midenin tamamı alındığı için derken dönemde hastanın beslenmesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yeni beslenme düzenine geçiş cerrahi sonrası iyileşmenin etkin bir şekilde oluşması için önemlidir.  Beslenmesine ek olarak ilave vitamin, mineral desteği hastalara önerilmektedir.

İyileşme süresince en önemli faktör hastanın tedavisine olan uyumu ve takibidir. Cerrahi tedavi sonrası iyileşmenin izlenmesi, kalan kanserli dokunun olup olmadığının takibi ve diğer organlarda oluşabilecek yeni odakların takibi açısından kontroller oldukça önemlidir. 

Mide, karnın üst yarısında, kaburgaların hemen altında sol tarafa yakın yer alan, yiyeceklerin tutulmasını ve sindirilmesini sağlayan kas dokusu gelişmiş bir organımızdır. Ağızdan alınan yiyecekler yemek borusu vasıtası ile mideye iletilir. Midenin salgıladığı sindirim enzimleri ve asit salgısı ile gıdaların sindirimi gerçekleştirilir. Sindirimi başlatılan gıdalar mideden ince bağırsaklara geçerek sindirim siteminde ilerletilir. Sindirim işlevinin yanında aynı zamanda da çeşitli hormonların salgılanmasından da sorumludur.  Bu sebeple açlık ve tokluk hissinin oluşması, büyüme ve gelişmenin sağlanmasında da önemlidir. 

Mide Kanseri Ameliyatı Sonrası İyileşme Dönemi

izmir mide kanseri ameliyatı

Sağlıklı bir yaşama bizimle birlikte adım atın!

Sağlıklı Yarınlar İçin İlk Adımı Atın! Randevunuzu Şimdi Alın.

Tedavinizi ertelemeyin, şimdi iletişime geçin.

bottom of page