top of page

Kolon (Bağırsak) Kanseri Tedavi Yöntemleri - Ameliyat Çeşitleri | İzmir Doç.Dr.Mutlu Ünver

Güncelleme tarihi: 12 Mar

Kolon kanseri tedavisinde her hasta bireysel olarak değerlendirilmelidir. Yaş, hastalık evresi, bağırsak bölümü, eşlik eden hastalıklar gibi faktörler tedavi tipini belirlemede önemlidir. Kanser ameliyatlarının temel amacı, temiz sınırlarla kanserli dokuyu çıkarmaktır.


Kolon Anatomisi - Kolon Kanseri Ameliyatı
Kolon Anatomisi

Erken evrede ise bölgesel olarak sadece kanserli dokunun alınması yeterli olabilir. Ancak çoğu vakada geniş bir ameliyat gerekebilir.Tedavinin amacı kanseri tamamen çıkarmaktır, ancak bazı durumlarda başka organlara yayılabilir. Tedavi kararı verilirken tıbbi onkoloji uzmanlarıyla birlikte planlama yapılmalıdır. Her hastanın tedavisi kişiseldir ve özelliklerine göre planlanmalıdır. Kolon kanseri ameliyat yöntemlerine ilişkin bilgi aşağıda sunulacaktır.Sağ Hemikolektomi Ameliyatı

Sağ Hemikolektomi, kalın bağırsağın sağ tarafında, yani ince bağırsakla birleştiği yer yakınında gelişen sağ kolon (kalın bağırsak) kanserinde uygulanan bir ameliyattır.


Bu ameliyatta, kalın bağırsağın sağ tarafı ve lenfatik çevre dokusu çıkarılır. Sonrasında ince bağırsak, kalın bağırsağın geri kalan kısmı ile birleştirilerek bağırsak devamlılığı sağlanır. Bu sayede hasta normal tuvaletini yapabilir.


Sağ Hemikolektomi Ameliyatı
Bu işlemde, kalın bağırsağın sağ tarafı ile ince bağırsağın son 10 cm'lik kısmı birlikte çıkarılır.

Genişletilmiş Sağ Hemikolektomi ve Segmenter Rezeksiyon Ameliyatı


Kalın bağırsağın sağ ve sol bölümleri arasında bulunan transvers kolon adı verilen bölgedeki tümörlerin tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerdir.Transvers kolon kanserlerinde lenfatik dokunun yeterli miktarda çıkarılması için genişletilmiş sağ hemikolektomi tercih edilir. Bu operasyonda, kalın bağırsağın sağ tarafı ve transvers kolon kısmı dalağın olduğu yere kadar çıkarılır. Bu ameliyatta da ince bağırsak ile kalın bağırsak arasında devamlılık sağlanabilir.Bazı durumlarda ise transvers kolon kanseri erken evredeyse, sadece transvers kolon bölümünün çıkarılması yeterli olabilir. Bu durumda segmenter rezeksiyon adı verilen bir operasyon uygulanır.


Segmenter rezeksiyon sonrasında kalın bağırsağın her iki ucu birbirine eklenerek bağırsak devamlılığı sağlanır. Her iki operasyondan sonra da hasta normal dışkılama işlemini yapabilir.


Genişletilmiş Sağ Hemikolektomi ve Segmenter Rezeksiyon Ameliyatı
Kalın bağırsağın sağ ve sol tarafı arasındaki bölümün çıkarılması ve her iki kalın bağırsak ucu arasında birleştirme işlemi

Sol Hemikolektomi ve Kolorektal Anastomoz Ameliyatı

Kalın bağırsağın sol tarafında bulunan kanserlerin tedavisinde uygulanan bir cerrahi prosedürdür. Bu ameliyatta, kalın bağırsağın sol tarafı ve inen kolonun lenfatik dokusu, hastalıklı bağırsak dokusu ile birlikte çıkarılır.


Kalın bağırsağın sol tarafı alındıktan sonra, tranvers kolon ile geriye kalan bağırsak bölümü birleştirilerek bağırsak devamlılığı sağlanır. Bu sayede hasta normal dışkılama işlemini yapabilir.Benzer şekilde, kalın bağırsağın sol tarafında bulunan sigmoid kolon kanserlerinde de benzer ameliyatlar uygulanmaktadır.


Sol Hemikolektomi ve Kolorektal Anastomoz Ameliyatı
Bu işlemde, kalın bağırsağın sol tarafı çıkarılır ve her iki kalın bağırsak ucu birbirine eklenirSubtotal Kolektomi Ameliyatı

Bazen kalın bağırsağın hem sağ hem de sol taraflarında birden fazla tümör veya polip olabilir. Bu durumda, kalın bağırsağın hem sağ hem de sol taraflarının çıkarılması gerekebilir.


Bu işlem sırasında, ince bağırsak ile rektum arasında bağırsak devamlılığı sağlanır. Bu tür bir ameliyata 'subtotal kolektomi - ileorektal anastomoz' denir. Hastalar bu operasyondan sonra da normal dışkılama işlemini yapabilirler.


Subtotal Kolektomi Ameliyatı
Subtotal Kolektomi Ameliyatı, kalın bağırsağın rektum bölümü hariç neredeyse tamamının çıkarılması işlemidir.


En iyi kanser cerrahı İzmir

59 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page